People

Lab Alumni

Anirban Adhikari

Elan biotechnology company

 

Giridhar Akkaraju

Texas Christian University

 

Vijay Bhoj

University of Pennsylvania Hospital

 

Haocheng Cai

Touro College of Osteopathic Medicine

 

Xin Cai

University of Texas Southwestern Medical Center

 

Philip Cheng

UT Southwestern Medical School

 

Yu-Hsin Chiu

Harvard Medical School

 

Li Deng

University of Texas Southwestern Medical Center

 

Yajuan Fu

Fujian Normal University

 

 

Daxing Gao

Rockefeller University

 

Mei Hong

 

 

Fajian Hou

Shanghai Institutes for Biological Sciences
Chinese Academy of Sciences

 

Hon-Ren Huang

Constellation Pharmaceuticals

 

Qianwen Huang

Xiamen University

 

Xiaomo Jiang

Novartis Pharmaceuticals

 

Atsuhiro Kanayama

 

Xiao-Dong Li

University of Texas Health Science Center at San Antonio

 

Hong-Hsing Liu

National Health Research Institutes,
Taiwan

 

Siqi Liu

Rockefeller University

 

Gabriel Pineda

University of California
San Diego

 

Rashu Seth

Yale University School of Medicine

 

Qian Shi

 

 

Brian Skaug

University of Texas Southwestern Medical Center

 

Erika Spencer

 

Qinmiao Sun

Institute of Zoology
Chinese Academy of Sciences

 

Yasuo Tanaka

 

Nicole Varnado

UT Southwestern Medical School

 

Chen Wang

Shanghai Institutes for Biological Sciences
Chinese Academy of Sciences

 

Jiaxi Wu

University of California at San Francisco

 

Youtong Wu

 

 

Zong-Ping Xia

Zhejiang University

 

Hui Xu

Genentech

 

Ming Xu

 

 

Wenwen Zeng

Tsinghua University

 

Xu Zhang

University of Texas Austin

 

Meng Zhao

University of California
San Diego