Inaugural Scholars

Xiuyu Leng

Xiuyu Leng
Xiuyu Leng
lengxy@mail.sysu.edu.cn 

Yanmin Luo

Yanmin Luo
Yanmin Luo
gzlyanmin@aliyun.com 

Sui Peng

Sui Peng
Sui Peng
pengsui2002@vip.sina.com 

Peiqiang Su

Peiqiang Su
Peiqiang Su
spq88007@yahoo.com.cn 

Yujin Ye

Yujin Ye
Yujin Ye
graceyeyj@hotmail.com 
Mentor - Chandra Mohan, M.D., Ph.D.
Mentor:
Chandra Mohan, M.D., Ph.D.

Changhua Zhang

Changhua Zhang
Changhua Zhang
zhchangh@mail.sysu.edu.cn 
Mentor - Roderich Schwarz
Mentor:
Roderich Schwarz, M.D., Ph.D.

Dihua Zhang

Dihua Zhang
Dihua Zhang
 zhangdih@mail.sysu.edu.cn 

Hui Zhang

Hui Zhang
Hui Zhang
yeeace@hotmail.com